Tobiasregistret

Case Study

Tobiasregistret

UPPDRAGET

Tobiasregistret behöver fler donatorer för att kunna rädda liv. Med hjälp av illustrationer och ett tydligt budskap förmedla att det går snabbt och enkelt att gå med i registret men det kan leda till att man räddar liv.

RESULTATET

En ny kampanjsida, nytt budskap och marknadsföringsmaterial för att sprida Tobiasregistret och öka antalet registrerade.

Brand Definition.

Vi valde nya typsnitt och en ny färgskala som Tobiasregistret kan följa i framtiden. Med dessa guidlines kan alla nya designval testas för att se om företagets röst kommer fram.

Rebrand.

När alla typsnitt och nya ledord var satta så startade arbetet på den nya Varumärkes Identiteten. Vi landade i ett tydligt och enkelt formspråk utan för mycket information och stel känsla.

En ny handritad illustration på Tobias som ska vara ett familjärt och välkomnande ansikte igenom hela kampanjen.

Innan

Efter

Den nya handritade illustration visad på ett paket för ett topsnings-kit.

User Experience
Design.

Utifrån Personas och User Journeys har dessa wireframes skapats. Här finns sidans innehåll organiserat och strukturerat.